Login   |  
Kontakt Minimize

Vandværket: www.bellinge-vv.dk

Formand Mogens Schlotfeldt
tlf.: 53314360  
mschlotfeldt@hotmail.com

Kasserer Vagn Holmegaard
tlf.: 65962222 
vbholmegaard@gmail.com

Om vandværket Minimize

Vandværket er lukket – se Bellinge Vest Vandværk – Hjemmeside: www.Bellinge-vv.dk

 

 

 

Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation